Liên thông Đại học Kinh tế Quốc dân không phải thi đầu vào Liên thông Đại học Kinh tế Quốc dân không phải thi đầu vào (10/04/2017)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân xét hồ sơ vào học liên thông đại học

Liên thông CĐ, CĐ nghề lên Đại học Bách khoa Hà Nội Liên thông CĐ, CĐ nghề lên Đại học Bách khoa Hà Nội (05/04/2017)

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội là một trong những trường ĐH hàng đầu của Việt Nam.

Liên thông trái ngành Đại học Bách khoa Hà Nội Liên thông trái ngành Đại học Bách khoa Hà Nội (20/03/2017)

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhận hồ sơ liên thông trái ngành từ cao đẳng lên đại học

Medication (Dược sỹ) ĐH dược xét tuyển liên thông chính quy Medication (Dược sỹ) ĐH dược xét tuyển liên thông chính quy (11/05/2016)

Mraduate pharmacist ( Dược sỹ) ĐH dược xét tuyển liên thông chính quy,Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Dược Chính Quy,

Liên thông ngành Quản trị kinh doanh (QTKD) Liên thông ngành Quản trị kinh doanh (QTKD) (02/03/2016)

Liên thông ngành Quản trị kinh doanh (QTKD) - helienthong.vn

Liên thông đại học chính quy: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Liên thông đại học chính quy: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (20/01/2016)

Liên thông Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2016

Liên thông Sư phạm Hà Nội - Liên thông ngành Sư phạm Mầm non Liên thông Sư phạm Hà Nội - Liên thông ngành Sư phạm Mầm non (17/11/2015)

Trường ĐHSPHN là trường trọng điểm, đầu ngành trong hệ thống các trường sư phạm.

Liên thông Đại học chính quy - Đại học Điện lực. Liên thông Đại học chính quy - Đại học Điện lực. (11/11/2015)

Liên thông Đại học chính quy ngành Kế toán, Hệ thông điện, Công nghệ thông tin ....

Liên thông Đại học chính quy Viện Đại học Mở Hà Nội ngành Kế toán. Liên thông Đại học chính quy Viện Đại học Mở Hà Nội ngành Kế toán. (19/10/2015)

Liên thông Đại học chính quy ngành Kế toán - Từ trung cấp, Cao đẳng lên Đại học.

Liên thông CĐ nghề kỹ thuật chế biến Món ăn-Chuyển đổi các ngành khác sang ngành Món ăn Liên thông CĐ nghề kỹ thuật chế biến Món ăn-Chuyển đổi các ngành khác sang ngành Món ăn (04/09/2015)

Trường lấy đào tạo nghề nghiệp - thực hành làm định hướng chủ yếu.

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem

Thông tin tuyển sinh 2017, Tư vấn tuyển sinh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh Y sỹ, Y học cổ truyền , Dược sỹ năm 2017; tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2017; tuyển sinh liên thông ngành Sư phạm Mầm non năm 2017, tuyển sinh liên thông TC, CĐ lên ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội ....